Sluis van Stavoren

Projectomschrijving
Dit project omvat de realisatie van de tweede ‘groene’ sluis van Stavoren. Deze tweede sluis is groen, open en energieneutraal. De zonnepanelen op het bedieningsgebouw en op een carport leveren de energie voor alle bedieningsinstallaties van de twee sluizen en de twee beweegbare bruggen. Dit project betrof een capaciteitsuitbreidingsvraagstuk middels een uitvraag gebaseerd op UAV-GC, SE en DCM (20 jaar onderhoud).

De opdracht was om een oplossing te ontwikkelen, rekening houdend met omgeving, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, meerjarig onderhoud en techniek. Deze oplossing kreeg uiteindelijk zijn beslag in de aanleg van een tweede sluis met beweegbare brug naast de bestaande. Het geheel is duurzaam en landschappelijk ingepast met weinig tot geen hinder voor omgeving.

Verantwoordelijkheid

  • Tender + realisatie UAV GC – DCM-contract (concurrentiegerichte dialoog)
  • Projectmanagement capaciteitsuitbreiding Johan Friso Sluis te Stavoren (Provincie Fryslân).

Resultaat
Wijbrand Jan Attema was als tendermanager betrokken bij de aanbesteding van het project. Hij slaagde er in deze opdracht binnen te halen. Tijdens de realisatie van het project stuurde hij als projectmanager  de verschillende projectteams aan en droeg hij zorg voor een succesvolle multidisciplinaire samenwerking. Met als prachtig eindresultaat de groene sluis: dit icoon in het Friese landschap is een ware toeristische attractie.

page 1 of 2
Most Recent Projects
Contact

Start typing and press Enter to search