Diensten

Projectmanagement

Management Minded heeft 20 jaar ervaring met infrastructurele projecten. We zetten duidelijke lijnen uit om onze projectdoelstellingen te bereiken. We denken mee, werken mee en ontwikkelen mee, houden toezicht op de voortgang en uitvoering en geven advies.

Wij herkennen de risicofactoren snel en weten deze doelmatig te beheersen. Doel is het boeken van een optimaal projectresultaat en het borgen van kwaliteit, tijd en geld.

Optimaal samenwerken
We sturen de diverse disciplines aan, zowel civiele techniek, grond –, weg- en waterbouw (GWW), als werktuigbouwkunde (WTB) en elektra & instrumentatie (E&I).

We zorgen voor een optimale afstemming tussen al deze disciplines, als ook met opdrachtgever en de verschillende stakeholders.

We zijn aanwezig en aanspreekbaar op de werkvloer. We creëren vertrouwen en herkennen, onderkennen en waarderen de kwaliteiten van werknemers. Kennis delen, elkaars kwaliteiten benutten is de basis voor optimaal samenwerken.

Integraal denken én doen, daarin schuilt de kracht van het succesvol volbrengen van infrastructurele projecten.

Technisch Management

Als technisch manager nemen wij verantwoordelijkheid voor de technische en inhoudelijke input van het project. Tijdens de uitvoeringsfase verzorgen wij intern en extern technisch overleg, zetten acties uit en stemmen deze af met de verschillende disciplines, zowel civiele techniek, grond –, weg- en waterbouw (GWW), als werktuigbouwkunde (WTB) en elektra & instrumentatie (E&I).

Met behulp van de input van alle betrokkenen dragen wij zorg voor integrale afstemming met zowel de opdrachtgever als de stakeholders met een vlot verloop van het project als resultaat. We zijn verantwoordelijk voor het complete traject, van ontwerp, werkvoorbereiding tot aan realisatie.

Efficiënt werken, kosten besparen
We zorgen voor beheersing van de risico’s vanuit de organisatie, projectorganisatie en de opdrachtgever. We stimuleren teamleden om ‘over de schutting heen te kijken’ en informatie te delen met als doel efficiënt en kostenbesparend werken. Wij denken mee, zijn kritisch, adviseren, stimuleren én inspireren de teamleden.

Interim Management

Management Minded is op interim basis inzetbaar op het gebied van project & procesmanagement, technisch & omgevingsmanagement en tender management. Mist u een projectleider, heeft u vervanging of extra ondersteuning nodig bij het aansturen van uw project of team? Neem dan contact op!

Tender Management

Als tendermanager  stellen we een tenderplan of een plan van aanpak op, screenen begrotingen en coördineren acties. We werken daarnaast de praktische en technische insteek van een project uit.

Technische know how & commercieel talent
We combineren praktische ervaring, technische know how met commerciële intuïtie om de race in de aanbestedingsprocedure te winnen.

Omgevingsmanagement

Belangrijke taak van omgevingsmanagement is het voorkomen en zo nodig oplossen- van omgevinggerelateerde knelpunten zoals bouwhinder en bereikbaarheid. Voor dit doel maken wij omgevingsanalyses en BLVC-plannen (Bereikbaarheid, Veiligheid en Communicatie).

Ook ondersteunen wij bij conditioneringsactiviteiten, denk aan het tijdig verleggen van kabels en leidingen, tijdig aanvragen van vergunningen, archeologische vraagstukken of natuurcompensatie. We zijn inzetbaar in elke fase van het bouwproject, van initiatief tot aan beheer en onderhoud.

Goodwill bij omgeving
Als omgevingsmanager zorgen wij ervoor dat u ‘een goede buurman’ bent tijdens de realisatie van uw project. Wij creëren begrip, vertrouwen en goodwill bij de omgeving en benutten daarbij de kracht van die omgeving. Wij zien er op toe dat uw project binnen de publieksrechtelijke en privaatrechtelijke randvoorwaarden gerealiseerd wordt.

Relatie met omgeving in balans
Met openingshandelingen, startbijeenkomsten of het ‘vieren’ van mijlpalen, het verzorgen van het ‘verkopen’ van uw project betrekken we omgeving en stakeholders op een positieve manier bij uw project. Daarmee houdt u de relatie met omgeving en stakeholders in balans, en stimuleert u een effectievere samenwerking.

Contact

Start typing and press Enter to search